Lekplats konfigurerare

Gratis Produkt katalog!

Catalog

Genom att fylla i nedanstående formulär kan du beställa vår senaste katalog eller ladda ned den som PDF fil.

Integritetspolicy

Information angående skydd av personuppgifter 

Personuppgiftsansvarig 

Vi vill informera dig om att ansvarig för dina personuppgifter är Lars Laj AS med kontaktuppgifter nedan: 

Lars Laj AS
Kildebrøndevej 48
2670 Greve, Denmark
E-post: data@larslaj.com
Telefon: + 45 32 82 10 33 

Användning av personuppgifter, ändamål och grund för behandlingen 

Behandlingen av dina personuppgifter görs baserat på ditt medgivande, Art 6, punkt 1a i regleringen från Europeiska parlamentet och EU 2016/679 27 april 2016 och följer direktiv vad gäller förflyttningen av data enligt 95/46 / EC (Official journal of the European Union L2016, No. 119, p.1) därefter GDPR för att skydda dina personuppgifter när du får våra nyhetsbrev och fyller i ett kontaktformulär på vår hemsida. 

Legitimt intresse 

Ett legitimt intresse för behandlingen av dina personuppgifter är: marknadsföring och information om de tjänster eller produkter som erbjuds av personuppgiftsansvarig. 

Kategorier av mottagare av personlig data 

Dina personuppgifter kommer att ges till enheter som är auktoriserade enligt lagar och enheter som är auktoriserade på grundval av avtal som ingåtts av personuppgiftsansvarig, särskilt avtal för diverse IT-tjänster. 

Lagring av personuppgifter 

Dina personuppgifter kommer att lagras under perioden som krävs att ge dig som kund service och för att uppfylla personuppgiftsansvarigs krav och generellt tillämpade lagar. Vad gäller personuppgifter som bearbetas baserat på ditt medgivande kommer informationen behandlas under den perioden och efter lagringen av en backup (30 dagar). Ditt medgivande om lagring av dina personuppgifter kan återkallas när som helst om inte tillämpade lagar kräver annat. 

Dina rättigheter 

De detaljerade rättigheterna för dig som person gällande dina data finns beskrivna i kapitel III i GDPR. 
Du kan när som helst: 
a) begära ett utdrag av dina personuppgifter,
b) begära en rättning av dina personuppgifter,
c) begära radering eller begränsning av dina personuppgifter, 
d) neka behandling av dina personuppgifter som rör dig personligen, 
e) begära en överföring av dina personuppgifter, 
f) lämna in ett klagomål till berörande myndighet, 
g) om behandlingen av dina personuppgifter går över ditt godkännande, dra tillbaka processen när som helst utan att det påverkar processen innan ditt godkännande.
 
Information om kravet / villkoren för att lämna personuppgifter 

Tillhandahållande av personuppgifter är nödvändig för att tillhandahålla tjänsten och att inte tillhandahålla uppgifterna kommer att leda till att nyhetsbrevet avbryts och ingen möjlighet att etablera kontakt.
 
Automatiserat beslutstagande 

Dina personuppgifter kommer inte bli behandlade och registrerade automatiskt.