Lekplats konfigurerare

Gratis Produkt katalog!

Catalog

Genom att fylla i nedanstående formulär kan du beställa vår senaste katalog eller ladda ned den som PDF fil.

Framtiden är grön - miljövänlig förpackning hos Lars Laj


Vårt företag bryr oss om barns välbefinnande och vi inser hur viktigt det är att skydda miljön för framtida generationers skull. Därför är ett av våra mål att öka hållbarheten och minska koldioxidavtrycket. Att packa produkter för leverans kan vara en extremt avfallskrävande process. Men vi på Lars Laj vill att våra kunder ska ta emot produkter som är packade på ett funktionellt och miljövänligt sätt.

Eco packaging in Lars Laj
 

Mindre emballage

 
För att minimera miljöförstöringen har vi reducerat mängden emballage vi använder, men vi tillhandahåller fortfarande ett maximalt skydd för produkten och stabilitet för lastpallen. När vi packar använder vi bara den mängd material som räcker för att skydda produkten. De utskjutande och känsliga elementen slås in i kartong. Lager skiljs åt med gråpapp. För att skydda produkter från skador under transporten använder vi stark stretchfolie som är mer utrymmesbesparande än stora kartonger.

Lars Laj eco packaging


Återvinningsbara material

 
Vi minimerar inte bara avfall utan använder också återvinningsbara material så som stretchfolie, papper och kartong som inte kasseras i deponier utan kan återanvändas eller omvandlas till andra produkter.
 
Tack vare att vi rationaliserar packningsprocessen och använder stretchfolie på ett smart sätt skapar vi inte onödigt avfall. Genom att minimera mängden emballage reducerar vi också vikten och storleken på hela paketet, vilket medför att vi sparar utrymme och energi under transporten.