Lekplats konfigurerare

Gratis Produkt katalog!

Catalog

Genom att fylla i nedanstående formulär kan du beställa vår senaste katalog eller ladda ned den som PDF fil.

Lars Laj har fått ISO-certifikatet

Lars Laj utvecklas ständigt för att förbättra kvaliteten på produkter och tjänster. Därför har vårt senaste steg framåt varit granskningen av vårt kvalitetsledningssystem, för att kontrollera att den interna verksamheten överensstämmer med de nya kraven i ISO 9001: 2015.

ISO är en internationell organisation som samlar standardiseringsföreningar från olika länder runt om i världen. Syftet med organisationen är att utveckla gemensamma standarder inom många olika områden. Det är värt att nämna att "ISO" inte är en akronym utan ett namn som hänvisar till det grekiska ordet isos som betyder lika. Syftet med 9001-normen är bland annat förbättring av den interna kommunikationen, öppenhet när det gäller ansvar och befogenheter hos anställda och organisering av arbetsmiljön.

Vi är glada över att vår fabrik uppfyller ISO 9001: 2015-standarderna och framgångsrikt fått ISO-certifikatet för de kommande tre åren.


Lars Laj har fått ISO-certifikatet